Posted in Ուսումնական շրջանի ամփոփում

Ուսումնական շրջանի ամփոփում

4-12-րդ դասարանի սովորողներն  իրենց բլոգներում ամփոփում են հաշվետու շրջանում՝ 2019թ. սեպտեմբեր-դեկտեմբերի՝ գործունեության արդյունքները՝ դեկտեմբերի 9-23-ը  հերթով հրապարակելով՝

 • տեղեկանք ուսումնառության պայմանագրով պարտավորությունների կատարման մասին (կարող է լրացվել googl հարցման ձևաթղթով, հրապարակվել pdf-ով).
  • հաճախում-բացակայություն-բաց թողած պարապմունքների լրացում սահմանված կարգով.
  • Այս ուսումնական շրջանում բացակայել եմ 135 ժամ, քանի որ եղել եմ վատառողջ կամ եղել եմ քաղաքից դուրս, երկրորդ ժամից եմ եկել հաճախակի որովհետև հեռու եմ ապրում։ մեծ մասը չեմ տեղեկացրել։
  • ուսումնական բլոգի վարում. բաժիններ, յուրաքանչյուրում նյութերի առկայություն,
  • Հայոց լեզու 11
  • Ֆրանսերեն 4 նյութ
  • Անգլերեն 5 նյութ
  • Գրականություն 3 նյութ
  • Ֆիզիկա չունեմ բլոգում աշխատանք
  • Քիմիա 1 նյութ
  • Կենսաբանություն 4 նյութ
  • Պատմուտյուն 1 նյութ
  • Աշխարհագրություն 1 նյութ
  • ուսումնական պարապմունքներին մասնակցություն սահմանված կարգով. ուշացումներ,
  • Ուսոգմնական պարապմունքների մասնակցության կարգը խախտել եմ մի քանի անգամ ունեմ հաճախակի ուշացումներ, որոնց մասին հետո տեղեկացրել գրխսենյակում։
  • մասնակցություն դասարանի, ընտրությամբ գործունեության խմբի ուսումնական ճամփորդություններին.
   ուսումնասիրություն
   լուսաբանում
  • Մեկօրյա ճամփորդություն ընկեր Կարինեի հետ Արա լեռը բարձրանալու։
 • Եռօրյա ճամբար դեպի Արատես ընկեր Անիի հետ։
 • Եռօրյա ճամբար դեպի Արատես ընկեր Ալինաի հետ։
 • Եռօրյա ճամբար դեպի Իջևան ընկեր Մարալի և ընկեր Անիի հետ։
  • մասնակցություն ուսումնական նախագծերի
   նախագծերի թվարկում
   անհատական աշխատանքը նախագծում
  • Մաանակցել եմ տիեզերական հայոց լեզվի նախագծին։
  • Գրականության Սեբաստացու օրերի նախագծին։
  • Խոհանոցային նախագծին։
  • մասնակցություն ուսումնական-հասարակական աշխատանքներին.
  • մասնակցություն հիգիենիկ միջվավայրի, գույքի խնամքի աշխատանքներին.
  • Մասնակցել ենք դպրոցի գույքի տեղափոխման աշխատանքին դպրոցի տարածքի աղբ հավաքելու աշխատանքին։
  • մասնակցություն դասարանում, դպրոցում, կրթահամալիրում կազմակերպված տոնի, ծեսի, ստուգատեսի.
  • Մասնաքցել եմ Մեդիաուրբաթներին։
  • մասնակցություն ցուցահանդեսի, համերգի, ներկայացման
  • Մասնաքցել եմ մեդիաուրբաթներին։
  • կրթահամալիրի ներքին կարգապահական կանոնների խախտում.
  • Խախտել եմ, սակայն մի քանի զգուշացումներից հետո չեմ խախտում։
 • անհատական ձեռքբերումները ուսումնական առաջին շրջանոմ
 • Մասնակցել եմ իմ առաջի բասկետբոլի առաջնությունների։
 • Սովորել եմ բլոգավարություն։
 • ուսումնական յուրաքանչյուր դասընթացներից (այդ թվում՝ ընտրությամբ) իր առաջադիմության ինքնագնահատում.
 • Հայոց լեզու բավարար
 • Գրականություն բավարար
 • Մաթեմատիկա լավ
 • Ֆիզիկա անբավարար
 • Քիմիա անբավարար
 • Ռուսերեն անբավարար
 • Ֆիզկուլտ լավ
 • Ֆրանսերեն գերազանց
 • Աշխարհագրություն լավ
 • Կենսաբանություն լավ
 • Իրավունք բավարար
 • Պար անբավարար
 • Տեխնոլոգիա բավարար
 • Ամգլերեն գերազանց
 • Երգ անբավարար
 • ուսումնական շրջանի կազմակերպման վերաբերյալ իր հարցադրումները, առաջարկությունները.
 • Չունեմ առաջարկություն։
 • «Ուսումնական ձմեռ» նախագծով դեկտեմբերի 23-ից հունվարի 7-ը անելիքները՝
  Ամանորի, Սուրբ Ծննդյան անհատական-ընտանեկան նախագիծ
  ընթերցանություն
  ուսումնասիրություն
  ուսումնական այլ աշխատանք
 • Ընթերցանություն
 • ուսումնական երկրորդ շրջանում գործունեության նախագիծ՝
 • Մասնակցելու եշ այն նախագծերում, որոնք կհանձնարարաեն ուսուցիչներ
  • Հանրակրթական Դիջիթեք, բնագիտատեխնիկական նախագծերի ստուգատեսներին ներկայացվող նյութեր,
  • Արա լեռ ճամփորդության նախագիծ։
  • Արատես ճամփորդության նախագիծ։
  • Հանրակրթական Դիջիթեք, բնագիտատեխնիկական նախագծերի, մարզական, ազգագրական ստուգատեսների կազմակերպման առաջարկներ.
  • իր ընտրած ճամբարային ջոկատը Մասնակցելու եմ առարկայական նախագծերի ճամփորդությունների և այլ նախագծերի։

Սահմանված կարգով մինչև դեկտեմբերի 23-ը՝